Úvod

Hlavním předmětem podnikání družstva je rostlinná a živočišná výroba. Družstvo hospodaří na cca 1 172 ha zemědělské půdy. Rozprostírá se v katastrech obcí Čáslavice, Římov a Loukovice. Okrajově zasahují pozemky ještě do katastrů Šebkovice, Bolíkovice, Cidlina a Bítovánky. Sídlo družstva je umístěno v Čáslavicích. 

Pro rostlinnou výrobu převládají hlinitopísčité půdy s větší svažitostí pozemků. Nadmořská výška je v rozmezí 460-560 m n. m. V současné době se pěstuje pšenice, ječmen, řepka, kukuřice a ostatní pícniny. Rostlinná výroba tím částečně uspokojuje krmivo pro živočišnou výrobu, část produkce je prodávána.

 Živočišná výroba je postavena na chovu červeného strakatého skotu pro mléko a maso. Český strakatý skot byl v průběhu let nejednou oceněn čestným uznáním. 

V roce 2007 byl postaven v objektech ZOD Čáslavice nový moderní kravín s dojírnou, který již odpovídá standardům EU. 

Dalšími stavbami od r. 2008 jsou čerpací stanice, posklizňová linka, bioplynová stanice, silážní žlab, přestavba sociálky v Římově.

V roce 2022 byl v Třebíči zprovozněn mlékomat na A2 mléko.